Nieuwe huisstijl

We hebben van de lange hete zomer gebruik gemaakt om een nieuwe website te ontwikkelen en een nieuwe huisstijl door te voeren. Daarmee hebben we ‘het gezicht’ van Hesseling Kunststoffen flink opgefrist. En dat was wel nodig ook. De ouwe uitstraling was niet langer in overeenstemming met het gemoderniseerde bedrijf. “Be good and tell it”, is het adagium in marketing-kringen. Nou, goed waren we al. Nu gaan we het ook aan iedereen laten zien……

Informatie

Categorie: Nieuws
Datum: 3 april 2023